Dwi Retno Sundari - Orang Tua Murid


25 April 2013

"Mengajar di Stella Maris sangat mengasah kemampuan saya. Suasana kekeluargaan begitu hangat, support secara langsung dan tidak langsung sangat terasa. They are my second family!"


Other Testimonial
  1. Yani Rismawati - Guru - 25 April 2013
  2. V. Jeremies Tan - Orang Tua Murid - 25 April 2013
  3. Sri Widianingsih - Orang Tua Murid - 25 April 2013
  4. Sri Suciyanti - Guru - 25 April 2013
  5. Pramodha Wardhani - Orang Tua Murid - 25 April 2013

comments powered by Disqus